• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • https://www.facebook.com/Florbol.org
  • https://twitter.com/Florbol_Turkiye

Hoş Geldiniz!

Resmi Oyun Kuralları

RESMİ OYUN KURALLARI

1.         SAHA (Alan)

101       Sahanın Boyutları

102       Saha üzerindeki işaretler

103       Kale Fileleri (kafesleri)

104       Oyuncu değiştirme bölgeleri

105       Sekreterlik ve penaltı koltukları (sıraları)

106       Sahanın teftişi

2.         OYUN SÜRESİ

201       Normal Oyun Süresi

202       Ara istenmesi

203       Uzatma süresi

204       Sınırlı uzatma süresi bitiminde penaltı atışları

3.         KATILIMCILAR

301       Oyuncular

302       Oyuncu değişikliği

303       Kaleciler için özel yönetmelikler

304       Takım kaptanları için özel yönetmelikler (devamı)

305       Takım kadrosu

306       Hakemler

307       Sekreterlik

4.         DONANIMLAR

401       Oyuncunun giysileri

402       Hakemlerin giysileri

403       Özel kaleci donanımları

404       Takım Kaptanlarının Ekipmanları

405       Kişisel donanımlar

406       Top

407       Sopa

408       Hakemlerin donanımları

409       Sekreterlik donanımları

410       Donanımların kontrolü

5.         SABİT DURUMLAR

501       Sabit durumlar için genel yönetmelikler

502       Santra atışı (802)

503       Sabit durum yaratan olaylar

504       Taç Vuruşu (803)

505       Taç vuruşuna yol açan olaylar

506       Serbest vuruş (804)

507       Serbest vuruşa yol açan olaylar

508       Penaltı atışı (806)

509       Gecikmeli penaltı atışı (807)

510       Penaltı atışı gerektiren suçlar

6.         CEZALAR

601       Cezalar hakkında genel yönetmelikler

602       Sıra cezası

603       2 dakika Sıra cezası

604       Gecikmeli ceza

605       2 dakika sıra cezasına yol açan suçlar

606       5 dakika sıra cezasına yol açan suçlar

608       Kişisel ceza

609       10 Dakika Kişisel ceza

610       2 dakika sıra cezası + 10 Dakika Kişisel ceza yol açan suçlar

611       Maç cezası

612       Maç Cezası 1

613       Maç Cezası 1’e yol açan suçlar

614       Maç Cezası 2

615       Maç Cezası 2’ye yol açan suçlar

616       Maç Cezası 3

618       Bir penaltı vuruşuna ilişkin cezalar

7.         GOLLER

701       Kabul edilen (İzin Verilen) Goller

702       Doğru atılan goller

703       Yanlış atılan goller

Florbol iki takım arasındaki bir maç şeklinde oynanacaktır. Oyunun hedefi, kuralların sınırları dahilinde oynarken rakip takımdan daha fazla gol atmaktır. Tercihen, Florbol kapalı mekânda idari makamın onayladığı bir alanda sert ve düz bir zeminde oynanmalıdır.

1.  SAHA (Alan)

101 Sahanın Boyutları

1) Sahanın boyutları 40 m x 20 m olacak ve IFF tarafından onaylı ve köşeleri yuvarlanmış tahta bir çitle çevrilerek uygun şekilde işaretlenecektir.

Saha, ebatları uzunluğu ve genişliği belirtmek üzere, dikdörtgen olacaktır. İzin verilen en küçük saha 36 m x 18, en büyük saha ise 44 m x 22 m’dir.

102 Saha üzerindeki işaretler

1) Saha üzerindeki tüm işaretlemeler 4-5 cm genişliğinde iyi görülebilir bir renkte çizgilerle yapılacaktır.

2) Orta çizgi ile merkez noktası işaretlenecektir.

Orta çizgi sahanın kısa kenarlarına paralel olacak ve sahayı eşit büyüklükte iki yarıya ayıracaktır.

 

3)  Kaleler 4 x 5 m olacak ve sahanın kısa kenarlarından 2.85 m mesafede işaretlenecektir.

Kaleler ebatları, çizgiler dâhil,  uzunluğu ve genişliği belirtmek üzere, dikdörtgen olacaktır. Kale alanı sahanın uzun kenarlarına göre merkezde bulunacaktır.

4) 1 m x 2,5 m ebatlı Kaleci alanı kalenin arka limitinin 9.65 m önünde olacaktır.

Kaleci alanı ebatları, çizgiler dâhil,  uzunluğu ve genişliği belirtmek üzere, dikdörtgen olacaktır. Kaleci alanı sahanın uzun kenarlarına göre merkezde bulunacaktır

5) Kaleci alanlarının arka çizgileri aynı zamanda gol çizgisi görevi yapacaktır. Gol direkleri için işaretler kaleci alanın arka çizgisi üzerine ve işaretler arasında 1,6 m kalacak şekilde yapılacaktır.

Gol çizgisi sahanın uzun kenarlarına göre merkezde bulunacaktır. Kale direği işaretleri ya kaleci alanı arka çizgisinde aralıklar veya kaleci alanı arka çizgisine dikey kısa çizgilerle yapılacaktır.

6)  Santra noktaları orta çizgi ve kale çizgilerinin sanal uzantıları üzerinde, sahanın uzun kenarlarından 1.m mesafede yapılacaktır.

Santra noktaları çaprazlar şeklinde işaretlenecektir. Orta çizgi üzerindeki noktalar sanal olabilir.

103  Kale Fileleri (kafesleri)

1) IFF onaylı ve uygun şekilde işaretlenmiş Kale fileleri belirtilen işaretlere direklerle yapılacaktır.

Kale filelerinin açık ağızları merkez noktasına bakacaktır.

104  Oyuncu değiştirme bölgeleri

1) 10 m uzunluğundaki Oyuncu değiştirme bölgeleri sahanın uzun kenarları boyunca orta çizgiden 5 m mesafede işaretlenecek ve oyuncuların oturma yerleri de buna dahil olacaktır.

Oyuncu değiştirme bölgeleri çitin her iki tarafına işaretlenecektir. Oyuncu değiştirme bölgesinin çitten ölçülen genişliği 3 metreyi geçmeyecektir. Oyuncu oturma yerleri çitten uygun bir mesafeye yerleştirilecek ve her birinde on dokuz kişilik yer bulunacaktır.

1  SAHA

105  Sekreterlik ve penaltı koltukları (sıraları)

1) Orta çizgide Oyuncu değiştirme bölgelerinin ters yönünde penaltı sıraları bulunan bir sekreterlik bulunacaktır.

Sekreterlik ve penaltı sıraları çitten uygun bir mesafeye konacaktır. Her bir takım için sekreterliğin iki yanına yerleştirilmiş ayrı penaltı sıraları bulunacaktır. Her bir penaltı sırasında en az iki kişilik yer bulunacaktır. Sekreterlik ve penaltı sıralarının yerleştirilmesi konusunda idari makam tarafından bir istisna yapılabilir.

106  Sahanın teftişi

1) Hakem maçtan önce erken bir aşamada sahayı kontrol edecek ve kusurların düzeltilmesini sağlayacaktır.

Tüm kusurlar rapor edilecektir. Ev sahibi takım kusurların düzeltilmesinden ve maç sırasında çitin düzgün durumda tutulmasından sorumlu olacaktır. Tehlikeli her nesne kaldırılacak veya üstleri örtülecektir.

2.  OYUN SÜRESİ

201  Normal Oyun Süresi

1) Normal oyun süresi 3 x 20 dakika olacak olu, 2 x 20 dakika ara verilecek ve bu sırada iki takım yer değiştirecektir.

Ancak, istisna olarak 2 x 15 dakikadan az olmamak kaydıyla daha kısa oyun süresi olabilir ve/veya idari makam tarafından aralar verilebilir. Takımlar yer değiştirirken Oyuncu değiştirme (yedek oyuncu) bölgeleri de değişecektir. Ev sahibi takım maçtan önce erken bir zamanda kendi yerini seçecektir. Yeni her dönem orta noktada santrayla başlayacaktır. Her dönemin sonunda, otomatik olmadığı takdirde, sekreterlik bir bitiş düdüğü veya uygun bir sesli cihaz sağlamaktan sorumludur. Ara süresi dönem bitişinde derhal başlayacaktır. Aradan sonra takımlar sahaya zamanında gelerek oyuna devam etmekten sorumludur. Hakem sahanın bir tarafının daha iyi olduğuna hükmederse, takımlar üçüncü dönemin yarısından sonra yer değiştirecek, ancak buna üçüncü dönem başlamadan önce karar verilecektir. Bu şekilde bir yer değiştirme olması halinde, oyun orta noktada bir santrayla başlayacaktır.

2)  Oyun süresi fiili süre olacaktır.

Fiili oyun süresi oyun hakem düdüğüyle her durdurulmasında zamanın durdurulup oyuna başlandığında zamanın da tekrar başlatılması anlamındadır.

Oyunun doğal şekilde kesilmesi halinde üçlü bir sinyal kullanılacaktır. Doğal olamayan kesintilerin neler olduğuna hakemler karar vermekle beraber, bunlara daima topta hasar durumu, çitin yıkılması, yaralanmalar, ölçüm cihazları, sahada izinsiz kimselerin veya nesnelerin varlığı, ışıkların kısmen veya tamamen sönmesi, ve bitiş düğünün yanlışlıkla çalınması gibi durumlar dahil olacaktır.

Çitin yıkılması halinde, top yıkılan yere yaklaşıncaya kadar oyun durdurulmayacaktır. Yaralanma durumlarında, oyun sadece ciddi yaralanma kuşkusu olması veya yaralı oyuncunun oyunu doğrudan etkilemesi halinde durdurulacaktır.

İdari makam istisna olarak fiili zaman kullanılmamasına izin verebilir ve bu durumda oyun süresi sadece bir gol, penaltı, penaltıdan gol, ara isteme veya hakemin doğal olmayan bir kesinti belirten üçlü sinyali üzerine durdurulacaktır. Normal oyun süresinin son 3 dakikası daima fiili zaman olacaktır.

Penaltı atışı sırasında oyun süresi durdurulacaktır.   

202  Ara istenmesi

1)  Normal oyun süresi sırasında her iki takım da ara isteme hakkına sahip olacak ve ara oyun durur durmaz üçlü bir düdükle belirtilecektir.

Aralar, goller ve penaltı atışları dahil, her hangi bir zamanda, ancak sadece takım kaptanı veya takım kadrosunun bir üyesi tarafından istenebilir. Bir kesinti sırasında istenen bir ara derhal verilecektir, ancak hakem bunun rakip takımın durumunu olumsuz etkileyeceğini düşündüğü takdirde, ara bir sonraki kesintide verilecektir. İstenen bir ara, bir gol sonrası hariç, daima verilecek olup, takım gol sonrasında ara isteğini geri alabilecektir. Ara hakemin ilave sinyaliyle ve takımlar oyunu değiştirme yerlerinde, hakemler ise sekreterlikteyken başlayacaktır. 30 saniyelik ilave bir sinyal aranın bitişini gösterecektir. Bir aradan sonra oyun kesintiye neyin neden olduğuna göre başlayacaktır. Cezalı bir oyuncu araya katılamaz

2  OYUN SÜRESİ

203  Uzatma süresi

1) Bir oyun süresinin beraberlikle bitmesine karar verildiği zaman oyun takımlardan biri bir gol atıncaya kadar uzatılacaktır.

Uzatma verilmeden önce takımların üç dakika araya hakkı olacak ancak sahada yer değiştirilmeyecektir. Uzatma süresinde de normal oyun süresinde kullanılan başlama ve durma kuralları geçerli olacaktır. Uzatma süresi dönemlere ayrılmamıştır. Normal oyun süresinden sonra kalan penaltı süresi uzatma sırasında da geçerlidir. İdari makam istisna olarak 10 dakikayla sınırlı bir uzatma süresi verebilir. Eğer skor sınırlı uzatma süresinin sonunda hala aynıysa, maçın sonucuna penaltı atışları karar verecektir.

204 Sınırlı uzatma süresi bitiminde penaltı atışları

1) Her takımdan beşer adet saha oyuncusu birer penaltı atışı yapacaktır. Bundan sonra skor hala aynı ise, aynı oyuncular, oyunun sonucu kesinleşinceye kadar birer atış daha yapacaktır.

Penaltı atışları karşılıklı olarak yapılacaktır. Hangi kalenin kullanılacağına hakem karar verecek ve takım kaptanları arasında bir çekiliş yapacaktır. Kazanan hangi takımın penaltı atışlarını başlatacağına karar verecektir. Takım kaptanı veya bir takım üyesi hakem ve sekreterliğe oyuncuların numaralarıyla hangi sırayla penaltı atışı yapacaklarını yazılı olarak bildirecektir. Penaltı atışlarının kesinlikle not edilen sırayla yapılmasından hakem sorumludur.

Penaltı atışları sırasında kesin bir sonuç elde edilir edilmez, maç bitecek ve kazanan takım bir fazla golle kazanmış olarak kabul edilecektir. Normal penaltı atışları sırasında takımlardan biri rakip atkımın geriye kalan penaltı atış haklarından daha fazla golle önde olduğu takdirde kesin sonuç alınmış sayılacaktır. Olabilecek fazladan penaltı atışları sırasında, eşit sayıda atış yapan takımlardan, rakip takımdan bir fazla gol atan takım kesin galip sayılacaktır. Fazladan penaltı atışları normal penaltı atışlarındaki sırayla yapılmak zorunda değildir, ancak bir oyuncu takımındaki tüm diğer oyuncular ikinci atışlarını tamamlamadan üçüncü atışını yapmamalıdır.  

Cezalı bir oyuncu maçta penaltıya yol açmamış olduğu takdirde penaltı atışlarına katılabilir. Listedeki  bir oyuncu penaltı atışları sırasında bir penaltıya yol açarsa, takım kaptanı halen listede bulunmayan bir başka oyuncuyu seçerek penaltıyı yapanın yerine koyacaktır. Eğer kaleci penaltı atışları sırasında bir penaltıya yol açarsa, yerini yedek kaleci alacaktır. Yedek bir kaleci bulunmaması halinde, ilgili takıma listede bulunmayan uygun bir oyuncuyu donatması için en fazla 3 dakika verilecek, ancak bu süre ısınma için kullanılamayacaktır. Yeni kaleci oyun kayıtlarına geçirilecek ve değişme süresi not edilecektir. Beş adet oyuncu çıkaramayan bir takıma ancak listeli oyuncu sayısı kadar penaltı atış hakkı verilecektir. Aynı durum olabilecek fazladan penaltı atışları için de geçerli olacaktır

3  KATILIMCILAR

301  Oyuncular

1) Her takımın maksimum 20 oyuncu kullanmasına izin verilecektir. Bunlar maç kayıtlarına not edilecektir.

Oyuncular saha oyuncusu veya kaleci olabilir. Maç kayıtlarına geçirilen oyuncular dışında hiçbir oyuncu maça katılamaz ve kendi yedek oyuncu alanında bulunamaz.

2)  Oyun sırasında bir takımdan, kaleci dahil, en fazla 6 oyuncu aynı anda sahada bulunabilir

Hakemlerin maçı başlatması için her takımdan da en az beş saha oyucusu ile düzgün donatılmış bir kaleci sahada olmak zorunda olup, aksi takdirde maçın sonucu suçsuz takım lehine 5-0 kabul edilir. Oyun sırasında her takım en az dört oyuncuyla oynayabilmelidir, aksi takdirde maç durdurulur ve maçın sonucu suçsuz takım lehine 5-0 veya o andaki sonuçlar kazanan için daha avantajlıysa, bu durum suçsuz takım için sonuç olarak kabul edilir. 

302  Oyuncu değişikliği

1)  Maç sırasında her zaman ve sınırsız sayıda oyuncu değişikliği yapılabilir.

Tüm oyuncu değişiklikleri takımın kendi yedek oyuncu bölgesinde yapılacaktır. Yedek bir oyuncu sahaya girmeden önce, oyunu terk eden oyuncunun çiti geçmiş olması gereklidir. Sahadan kendi yedek oyuncu bölgesinin dışında bir yere çıkan sakat bir oyuncu oyun kesilinceye kadar değiştirilemez.

303  Kaleciler için özel yönetmelikler

1) Tüm kaleciler oyun kayıtlarına geçirilecektir.

Kayıt marj bölümüne bir “G” harfi koyarak yapılacaktır. Kaleci olarak kaydedilen bir oyuncu aynı oyun içinde  eline sopa alarak saha oyuncusu şeklinde oynayamaz. Her hangi bir takımın sakatlık veya ceza nedeniyle kalecisini bir saha oyucusuyla değiştirmesi gerektiği takdirde, uygun bir oyuncuyu donatması için en fazla 3 dakika verilecek, ancak bu süre ısınma için kullanılamayacaktır. . Yeni kaleci oyun kayıtlarına geçirilecek ve değişme süresi not edilecektir.

2)  Bir kaleci oyun sırasında kale alanından tamamen çıktığı takdirde, yerine dönünceye kadar oyun sopası bulunmayan bir saha oyuncusu olarak kabul edilecektir.

Bu durum bir kurtarış için geçerli değildir. Bir kaleci ancak vücudunun hiçbir kısmı kale alanına temas etmediği zaman kalesinden tamamen çıkmış sayılır. Ancak, kaleci kendi kale sahası içinde zıplayabilir. Çizgiler kale sahasına aittir.

304  Takım kaptanları için özel yönetmelikler (devamı)

2) Hakemlerle sadece atkım kaptanları konuşabilir. Ayrıca bunlara yardımcı olmakla yükümlüdürler

Takım kaptanı hakemle konuştuğu zaman, bu belli bir takım koşullara göre yapılacaktır. Ceza almış bir takım kaptanı, hakem kendisine hitap etmedikçe, hakemle konuşma hakkını kaybeder ve, takım kadrosunun ara isteğinde bulunması hariç, o takımın hakemle konuşacak imkanı kalmaz. 

305  Takım kadrosu

1) Her takım en fazla 5 adet takım kadrosunu maç kayıtlarına alabilir.

Maç kayıtlarında not edilenlerden başka hiçbir kimse kendi yedek oyuncu bölgesinde bulunamaz. Bir ara verilmesi hariç, takım kadrosunun bir üyesi hakemin izni olmadan oyun sahasına girmemelidir. Bütün antrenörlük takımın kendi yedek oyuncu alanında yapılacaktır. Maçtan önce bir takım kadrosu üyesi maç kayıtlarını imzalayacak ve bundan sonra hiçbir düzeltme yapılmayacaktır. Takım kadrosu üyelerinden biri aynı zamanda oyuncu olarak ta kaydedildiği takdirde, yedek oyuncu alanındaki suçlar bakımından belirsiz durumlarda, daima bir oyuncu olarak kabul edilecektir

306  Hakemler

1) Maç iki adet eşit şekilde yetkili hakem tarafından yönetilip kontrol edilecektir.

Hakem,maçın kurallara göre devam etmesi konusunda açık bir risk olması halinde maçı durdurma hakkına sahiptir.

307  Sekreterlik

1) Bir sekreterlik bulunacaktır

Sekreterlik tarafsız olacak ve maç kayıtlarından, zamanlamadan ve olası konuşmacılık görevlerinden sorumlu olacaktır.

4.  DONANIMLAR

401  Oyuncunun giysileri

1) Tüm saha oyucuları, jarse, şort ve diz boyu çoraptan oluşan üniformalar giyecektir.

Tüm saha oyuncuları tam olarak aynı üniformaları giyecektir. Bir takımın üniforması her türlü renk kombinezonu olabilir, ancak jarseler gri olmayacaktır. Hakemin takımların üniformalarıyla ayırt edilemediğine karar vermesi halinde, misafir takım üniforma değiştirmek zorundadır. Çoraplar dizlere kadar çekilecek , karşılıklı eşit olacak ve idari makamın kararıyla, takımlar arasında ayırt edilebilir olacaktır.

2) Tüm kaleciler jarse ve uzun pantolon giyecektir.

3) Tüm jarselerde numara bulunacaktır

Takımların jarselerinin göğüs ve sırtlarına Arap karakterleriyle farklı tam rakamlar yazılacaktır. Sırttaki rakam en az 200 mm yükseklikte, göğüsteki rakam ise en az 70 mm yükseklikte olacaktır. Jarselerdeki rakamlar 1 ila 99 (dahil) arasında olabilir, 1 rakamı ancak saha oyuncuları için kullanılamaz.

4)  Tüm oyuncular ayakkabı giyecektir.

Ayakkabılar kapalı salon spor modeli olacaktır. Ayakkabıların dışında çoraplara izin verilmez. Her hangi bir oyuncu oyun sırasında bir yada her iki ayakkabısını kaybederse, bir sonraki araya kadar oynayabilir.

402  Hakemlerin giysileri

1)  Hakemler jarse, siyah şort ve diz boyu siyah çorap giyecektir.

Hakemlerin üniformalarında aynı renk kombinezonu bulunacaktır.

403  Özel kaleci donanımları

1) Kaleci sopa taşımamalıdır

2) Kaleci IFF onaylı ve uygun şekilde işaretlenmiş bir yüz maskesi takacaktır.

Bu sadece saha içinde oyun sırasında gereklidir. Maskeye, boyamak dışında, her türlü müdahale yasaktır.

3) Kaleci her türlü koruyucu donanım kullanabilir, ancak bunlarda kaleyi kapatmaya yönelik parçalar bulunmamalıdır.

Kask ve ince eldivenler kullanılabilir. Her türlü yapışkan veya sürtünme yaratıcı madde yasaktır. Kale içinde hiçbir nesne bulundurulmamalıdır.

4  DONANIMLAR

405  Kişisel donanımlar

1) Oyuncularda yaralanmaya yol açabilecek kişisel donanımlar bulunmamalıdır.

Kişisel donanımlara koruyucu ve tıbbi donanımlar, saat, küpe vs. dahildir. Neyin tehlikeli olabileceğine hakemler karar verir. Tüm koruyucu donanımlar, mümkünse, giysilerin altında bulunmalıdır. Düğümsüz ve elastik kafa bantları dışında hiçbir baş giysisi kullanılamaz. Saha oyuncuları için her türlü uzun tayt yasaktır.

406 Top

1) Top IFF onaylı ve uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır.

407  Sopa

1) Sopa IFF onaylı ve uygun şekilde işaretlenmiş olacaktır.

Kısaltmak dışında, şafta her türlü müdahale yasaktır. Şafta tutma işaretinin üstünden bant sarılabilir, ancak resmi işaretler kapatılamaz.

2) Kanat kısmı keskin olmayacak ve kanca kısmı 30 mm’yi aşmayacaktır.

Kancalama dışında kanada her türlü müdahale yasaktır. Kanca kanadın iç tarafındaki en yüksek nokta ile sopanın oturduğu düz yüzey arasındaki mesafe olarak ölçülecektir. Kanat değiştirilebilecek, ancak yeni kanat zayıflatılmayacaktır. Kanatla şaft arasındaki bağlantı yerini bantlamak mümkün olup, kanadın görünen yüzeyinin 10 mm’den fazlası kapanmayacaktır

4.  DONANIMLAR

408  Hakemlerin donanımları

1)  Hakemler orta boy plastik düdük, ölçme cihazları ve kırmızı kartlarla donatılacaktır.

İdari makam istisna olarak başka tip düdüklere izin verebilir.

409  Sekreterlik donanımları

1) Sekreterlik sorunluluklarının gerektirdiği her türlü donanıma sahip olacaktır.

410  Donanımların kontrolü

1) Tüm donanımların kontrolü ve ölçülmesi hakkında hakem karar verecektir.

İnceleme maçtan önce ve maç sırasında yapılacaktır. Kusurlu sopalar dahil, maçtan önce ortaya çıkan yanlış donanımlar ilgili oyuncu tarafından düzeltilecek olup, ancak bundan sonra oyuna başlayabilecektir. Kişisel donanımlar ve sopadaki, küçük kusurlar (ilgili oyuncunun gidereceği  ve oyuna ancak bundan sonra devam edebileceği küçük delikler veya boya) dışında, maç sırasında bulunan her türlü kusurlu donanım ceza verilmesine yol açacaktır. Oyuncuların üniformaları ve takım kaptanlarının kol bantlarıyla ilgili suçlar her takım için maç başına birden fazla cezaya yol açmayacaktır. Ancak, her türlü yanlış donanım rapor edilecektir. Ölçüm sırasında takım kaptanları ve donanımı ölçülen oyuncu dışında hiçbir oyuncu sekreterlikte bulunamaz. Ölçümden sonra oyun kesintiye neyin neden olduğuna göre devam edecektir.  

2) Takım kaptanı bir kancanın ölçülmesini isteyebilir.

Takım kaptanı rakip takımın donanımlarının doğru olmadığını hakeme belirtme hakkına sahiptir, ancak, böyle bir durumda her hangi bir şey yapılmasına hakem karar verir. Ölçüm her hangi bir zamanda istenebilir, fakat oyun ara verinceye kadar yapılamaz. Bir ara sırasında bir ölçüm istenirse, hakemin kanısınca rakip takımın durumunu olumsuz etkilemeyeceği sürece, gollerle ve penaltı atışlarıyla ilgili olanlar dahil, derhal yapılır. Aksi halde ise bir sonraki arada yapılır. Hakemler bir takım kaptanının isteği üzerine kancayı kontrol etmekle yükümlü olmakla beraber, takım başına bir arada sadece bir ölçüm e izin verilir. Ölçüm sırasında takım kaptanları ve donanımı ölçülen oyuncu dışında hiçbir oyuncu sekreterlikte bulunamaz. Ölçümden sonra oyun kesintiye neyin neden olduğuna göre devam edecektir

5.  SABİT DURUMLAR

501  Sabit durumlar için genel yönetmelikler

1) Bir oyun kesintiye uğradıktan sonra oyun kesintiye neyin neden olduğuna göre, sabit bir surumla devam edecektir. 

Sabit durumlar santra, vuruş, serbest vuruş ve penaltı vuruşları gibi durumlardır.

2) Hakemler sabit durumlar için bir düdük çalacak, yönlendirici kartları gösterecek ve sabit durumun yerini işaretleyecektir. Topla, sinyalden sonra hareket etmiyorsa ve doğru konumdaysa, oynamaya devam edilebilir.

Hakem önce bir sonuç işareti sonrada olası bir suç işareti gösterebilir. Suç işareti ancak gerekli görüldüğü takdirde, fakat sadece cezalar ve penaltı atışları için, kullanılacaktır. Hakemin kanısınca oyun etkilenmemişse, topun tamamen hareketsiz yada, bir vuruş veya serbest vuruş sırasında tam olarak doğru yerde olması gerekmeyecektir

3) Sabit bir durum gereksiz yere geciktirilmemelidir.

Gereksiz geciktirmenin ne olduğuna hakem karar verecektir. Sabit bir durum geciktirildiği takdirde, hakem bir eylem yapmadan önce, mümkünse, oyuncuyu uyaracaktır.

502  Santra atışı (802)

1) Yeni bir devrenin başında ve doğru atılan bir golü teyit etmek için, orta noktada bir santra atışı yapılacaktır.

Uzatma süresinde veya devre yada maç bittikten sonra penaltıdan atılan goller santra vuruşuyla teyit edilmeyecektir. Orta noktada bir santra vuruşu yapıldığında, her iki takım kendilerine ait yarı sahada bulunacaktır.

2) Oyun durdurulduğu ve her iki takıma da vuruş, serbest vuruş veya penaltı atışı verilemediğinde, oyun yeniden santra vuruşuyla başlayacaktır.

3) Oyun durduğunda top nerede olduğuna göre oraya en yakın başlama noktasında başlatılacaktır.

4) Başlama vuruşunu yapan oyuncular dışındaki tüm oyuncular, hakemin ikazı gerekmeden, sopaları dahil toptan en az 3 m uzakta yer alacaktır.

Başlama vuruşundan önce takımların hazır olduğunu ve oyuncuların yerlerini aldığını kontrol etmek hakemin görevidir

5) Başlama vuruşu her iki takımdan birer saha oyuncusuyla yapılacaktır. Oyuncular rakip takımın kısa kenarına doğru bakacak ve oyun başlamadan önce fiziksel temas olmayacaktır. Ayaklar orta çizgiye dik olarak basacaktır. Her iki oyuncunun iki ayağı orta çizgiden aynı mesafede olacaktır. Sopalar iki elle ve eller tutma işaretinin üstünde olarak normal şekilde tutulacaktır. Kanatlar topun her iki yanında ve topa dokunmaksızın orta çizgiye dik olarak tutulacaktır.

Normal tutuş oyuncunun sopayı normal oyun sırasında tutuşu anlamındadır. Savunma yapan takımın oyuncusu sopasını topun hangi tarafına koyacağına karar verecektir. Başlatma vuruşu orta noktada yapılıyorsa, seçimi misafir takım yapacaktır. Top kanatların merkezlerinde olacaktır. Başlatma vuruşu yapan bir oyuncu hakemin talimatlarına uymadığı takdirde, başlatma vuruşunu sahada bulunan bir diğer oyuncu yapacaktır. Başlatma vuruşu yapılmadan önce oyuncu değişikliğiyle ilgili bir anlaşmazlık olması halinde, uzaktaki takım oyuncu değişikliğini önce yapacaktır.

6) Başlatma vuruşunu yapan bir oyuncu doğrudan gole gidebilir.

503  Sabit durum yaratan olaylar

1) Top kasıtsız olarak hasarlandığında,

2) Top doğru oynanabilecek durumda değilse,

Hakem oyunu durdurmadan önce oyunculara topla oynamaları için makul bir fırsat verecektir.

3)  Çitin bazı bölümleri ayrılmışsa ve top bu yere yaklaştığı takdirde,

4) Kale filesi yerinden istemeden oynamışsa ve makul bir süre içinde yerine konamıyorsa

Mümkün olduğu düşünüldüğü anda kaleyi yerine geri koymak kalecinin görevidir.

5)  Ciddi bir sakatlık olması veya sakatlanan oyuncunun oyunu doğrudan etkilemesi

Ciddi sakatlığın ne olduğuna hakemler karar verecektir, ancak böyle bir kuşku olması halinde oyun derhal durdurulacaktır.

6)  Oyun sırasında olağan dışı bir hal olması

Olağan dışı halin ne olduğuna hakemler karar verecektir, ancak bunlara sahada yetkisiz kişilerin veya nesnelerin olması, ışıkların kısmen veya tamamen sönmesi, maç bitiş düdüğünün yanlışlıkla çalınması ve topun bir hakeme çarparak oyun üzerinde ciddi bir etki yapması halleri daima dahil olacaktır.

7)  Serbest vuruş vermeyi gerektiren bir suç olmadığı halde bir golün kabul edilmemesi

Buna topun kale ön çizgisini geçmeden kaleye girmesi durumu dahildir

8)  Bir penaltı atışında gol olmaması

Buna penaltı atışının doğru yapılmaması durumu dahildir.

9)  Suçlu takım topu kazanıp kontrolünü ele geçirdiği için gecikmeli bir penaltı atışı

Bu durum hakemin kanısınca suçsuz takımın zaman harcamaya çalışıyor olması halidir.

10) Oyunla ilgili olmayan fakat oyun sırasında yapılan ve fark edilen bir suç için penaltı verildiğinde

Buna cezalı bir oyuncunun cezası sona ermeden veya bitmeden sahaya girmesi dahildir.

11)  Hakemin bir taç vuruşunun veya serbest vuruşun yönüne karar verememesi

Buna her iki takım oyuncularının da eşzamanlı olarak suç işlemesi dahildir.

12) Hakemin kararı doğru olmadığı zaman

504  Taç Vuruşu (803)

1)  Top sahadan çıktığında suçsuz takıma bir taç vuruşu verilecektir.

Suçlu takımın top sahadan çıkmadan önce bir oyuncusu veya donanımının topa son temas ettiği kabul edilen takım olması halidir. Buna bir oyuncunun topu kaleden çıkarmak için topa dokunmadan fileye vurması da dahildir.

2) Top sahadan çite 1.5 m mesafede fakat kale çizgilerinin sanal uzantılarının arkasına geçmeden çıkması haline taç vuruşu yapılacaktır.

Hakemin kanısınca oyun etkilenmediği takdirde, topun tamamen durmuş veya tam doğru yerinde olması gerekmez. Bir takım çite 1.5 m’den daha az bir mesafede taç vuruşu avantajı yakaladığı takdirde, buna izin verilecektir. Kale çizgilerinin sanal uzantılarının arkasındaki bir taç vuruşu en yakın aşlatma vuruşu noktasından yapılacaktır. Top tavana veya sahanın üstünde bir nesneye değdiği takdirde, taç vuruşu çitten 1.5 m mesafede ve orta çizgiye aynı uzaklıktan yapılacaktır.

3) Rakip oyuncular, hakemin ikazı gerekmeden, derhal sopaları dahil toptan en az 3 m uzakta yer alacaktır

Taç vuruşunu yapan oyuncu rakip oyuncuların yerlerini almalarını beklemek zorunda olmayıp, rakip oyuncular doğru bir şekilde yerlerini almaya çalışırken topla oynanabilir bir her hangi bir müdahale gerekmez.

4)  Top sopayla oynanacaktır. Topa temiz vurulacak, sürüklenmeyecek, zıplatılmayacak veya sopayla kaldırılmayacaktır.

5) Taç vuruşunu yapan oyuncu top başka bir oyuncuya veya donanımına çarpmadan önce topa tekrar dokunamaz.

6) Taç vuruşu doğrudan kaleye yapılabilir.

505  Taç vuruşuna yol açan olaylar

1) Topun çitten dışarı çıkması, tavana veya sahanın üstündeki her hangi bir nesneye vurması

506  Serbest vuruş (804)

1) Serbest vuruş gerektiren bir faul yapıldığı zaman, suçsuz takıma bir serbest vuruş verilecektir.

Serbest vuruşa yol açan faul durumlarında mümkün olan durumlarda avantaj kuralı uygulanacaktır.

Avantaj kuralı bir faul yapıldıktan sonra suçsuz takımın topu hala kontrol ediyor olması ve bu durum bir serbest atıştan daha avantajlı ise oyuna devam etme fırsatına sahip olmaları anlamındadır. Avantaj oynandığı ve suçsuz takım topun kontrolünü kaybettiği için oyun durdurulduğu takdirde, bunun sonucu serbest atış orijinal faulün yapıldığı yerden yapılacaktır.

 

2) Serbest vuruş faul yapılan yerde yapılacak ancak sanal kale çizgisi uzantılarının arkasından veya kaleci alanına 3.5 m mesafeden daha yakından yapılmayacaktır.

Hakemin kanısınca oyun etkilenmediği takdirde, topun tamamen durmuş veya tam doğru yerinde olması gerekmez. Çite 1.5 m az mesafedeki bir serbest vuruş bu mesafeden yapılabilir. Kaleci alanına 3.5 m’den az mesafedeki bir serbest vuruş, faul yapılan yerden geçen kale çizgisinin ortasında  bu mesafeye götürülecektir. Bu durumda savunma yapan takım her zaman kendi kalesi alanının dışında  hemen bir baraj kurma hakkına sahip olacaktır. Saldıran takım bunu önlediği veya engel olduğu takdirde, savunan takıma da bir serbest vuruş verilecektir. Saldıran takım savunan takımın baraj kurmasını beklemek zorunda olmadığı gibi oyuncularını barajın önüne koyma hakkına da sahiptir.

3) Rakip oyuncular, hakemin ikazı gerekmeden, derhal sopaları dahil toptan en az 3 m uzakta yer alacaktır

4) Top sopayla oynanacaktır. Topa temiz vurulacak, sürüklenmeyecek, zıplatılmayacak veya sopayla kaldırılmayacaktır

5) Taç vuruşunu yapan oyuncu top başka bir oyuncuya veya donanımına çarpmadan önce topa tekrar dokunamaz.

6) Taç vuruşu doğrudan kaleye yapılabilir

507 Serbest vuruşa yol açan olaylar

1) Bir oyuncunun rakibine veya sopasına vurması, bloke etmesi, kaldırması, tekme atması veya tutması (901, 902, 903, 910, 912)

2) Bir oyuncunun topa vurmadan önce sopa kanadını geriye döndürürken ve topa vurduktan sonra ileri doğru savrulurken bel seviyesinden yukarı kaldırması

Buna vurur gibi yapma durumu da dahildir. Yakınlarda başka oyuncu ve yaralanma riski olmadığı zamanlarda ileri doğru yüksekten savurmaya izin verilebilir. Bel seviyesi ayaktayken bel yüksekliği anlamındadır.

3) Bir saha oyuncusu sopanın her hangi bir kısmı veya ayağıyla diz seviyesinden yüksekte top oynarsa veya oynamaya çalışırsa

Topun dizden yukarı bacakla durdurulması, tehlikeli kabul edilmediği sürece, diz seviyesinden yukarı oynamak sayılmaz. Diz seviyesi ayaktayken diz yüksekliği anlamındadır.

4) Bir oyuncunun sopasını, ayağını veya bacağını rakip oyuncunun bacaklarının veya ayaklarının arasına sokması (905)

5) Topu kontrol eden veya topa uzanmaya çalışan bir oyuncunun rakibini, omuz omuza hariç, başka şekillerde zorlaması veya ittirmesi (907)

6) Topu kontrol eden, topa uzanmaya çalışan veya daha iyi bir pozisyona gelmeye çalışan bir oyuncunun geri, geri giderken bir rakibine çarpması veya rakibinin istediği yönde gitmesini engellemesi (908, 911)

Buna saldıran takımın kaleci alanından 3.5 m mesafe içinde verilen bir serbest vuruşta baraj kurulmasını önlemeye çalışması da dahildir.

7)  Bir saha oyuncusu topa sopasına değmeden önce iki defa tekme vurması veya başka bir oyuncu veya donanımına tekme vurması

Bu durum ancak hakemin oyuncunun topa iki defa kasıtlı olarak vurmadığını düşünmemesi halinde bir suç sayılacaktır 

8)  Bir oyuncunun aynı takımın bir diğer oyuncusundan ayakla bir pas alması (912)

Bu durum ancak hakemin pasın kasıtlı olduğunu düşünmesi halinde bir suç sayılacaktı. Bir takım arkadaşından ayakla pas almaya, topu alma fırsatı olan bir rakip topu almadığı takdirde, izin verilebilir. Kaleciye ayakla atılan bir pas bir gol durumu olacak kabul edilmez ve penaltı atışı verilmez.   

9)  Saha oyuncusu kaleci alanına girdiğinde

Saha oyuncuları hakemin kanısınca oyun etkilenmediği veya kalecinin hareketleri engellenmediği takdirde kaleci alanına girebilir.

Rakip takımın bir serbest vuruşu doğrudan kaleye attığı sırada savunan takımın bir saha oyucusunun kaleci alanı içinde olması veya kalenin normalde içinde bulunması gereken yerden oynatılması halinde, daima bir penaltı vuruşu verilecektir.

Bir saha oyuncusu vücudunun her hangi bir kısmı kaleci alanının zeminine bastığı zaman kaleci alanı içinde kabul edilir. Sadece sopası kaleci alanı içinde buluna bir saha oyuncusu kaleci alanı içinde kabul edilmez.  Çizgiler kaleci alanına aittir.

10) Bir saha oyuncusu kasıtlı olarak rakip takımın kalesine girerse (914)

11) Bir saha oyuncusu kalecinin atışını pasif olarak engellerse (915)

Bu durum sadece saha oyuncusu kale alanı içindeyse veya, kalecinin topun kontrolünü kazandığı noktadan ölçüldüğünde, kaleciye 3 m’den daha yakınsa bir faul sayılır. Pasif olarak terimi istemeden veya hareket etmeyerek anlamındadır.

12) Bir saha oyuncusu sıçrayarak topu durdurursa (916)

Sıçrama her iki ayağın da yerden kesilmesi olarak kabul edildiğinden. Koşmak sıçrama olarak kabul edilmez. Oyuncular topa dokunmadan üstünden atlayabilirler.

13) Bir saha oyuncusunun topla saha dışında oynaması (faul işareti yok)

Dışarıdan terimi oyucunun bir veya her iki ayağının saha dışında olması anlamındadır. Oyuncu değişikliği sırasında bir oyuncu topla dışarıdan oynadığı takdirde, bu sahada fazla oyuncunun varlığı olarak kabul edilecektir. Oyuncu değişikliği olmadan bir oyuncu topla yedek oyuncu alanından oynadığı takdirde bu oyunu sabote etmek olarak kabul edilecektir. Sahanın dışına çıkılabilir ancak buradan topla oynanamaz.

14) Bir atış sırasında kaleci kale alanından tamamen çıkarsa (917)

Bu durumda kaleci saha oyuncusu olarak kabul edilmez. Kaleci vücudunun hiçbir kısmı kale alanı zeminine değmediği zaman kale alanını terk etmiş sayılır. Kaleci topu bıraktığında vuruşunu tamamlamış sayılır. Ve kale alanından bundan sonra çıktığı takdirde bir işlem gerekmez. Bu kural kalecinin topu kale alanı içinde yakalayıp ondan sonra bütün vücuduyla kale alanından çıkması durumu için de geçerlidir. Çizgiler kale alanına aittir.

15) Kaleci topu elle veya ayakla orta çizginin üzerinden atarsa (917)

Bu durum sadece top orta çizgiyi geçmeden önce zemine, bir diğer oyuncuya veya bir diğer oyuncunun donanımlarına dokunmadığı takdirde suç sayılacaktır. Topun tamamı orta çizgiyi geçmelidir.

16) Bir başlama vuruşu, taç vuruşu veya serbest vuruş yanlış yapılır veya kasten geciktirilirse (918)

Buna suçsuz takımın oyun durdurulduğunda topu ele geçirmesi, topun sürüklenmesi, zıplatılması veya sopayla kaldırılması dahildir. Bir taç vuruşu veya serbest vuruş yanlış yerden veya top tamamen durmadan yapıldığı tekdirde tekrarlanabilir. Hakemin kanısınca oyun etkilenmediği takdirde, topun tamamen durmuş veya tam doğru yerde bulunması şart değildir.

17) Kaleci topu 3 saniyeden fazla kontrol altında tutarsa (924)

Kaleci topu yere koyup tekrar aldığı takdirde bu durum topu devamlı kontrol ettiği olarak kabul edilir.

18)  kaleci aynı takımdan bir saha oyuncusundan bir pas alırsa (924)

Bu durum sadece pas hakemin kanısınca kasıtlı ise bir suçtur. Almak terimi kalecinin topa elleriyle veya kollarıyla dokunması, ve hatta kalecinin topa vücudunun her hangi bir kısmıyla dokunabilmesi sonrası anlamındadır. Kaleci ancak kale alanının tamamen dışında olduğu ve bu nedenle bir saha oyuncusu sayıldığı durumlarda kendi takım arkadaşlarından pas alabilir. Kaleci kale alanından tamamen çıkarak topu durdurup tekrar kale sahasına dönerek topu aldığı takdirde, bu kaleciye verilen bir pas olarak kabul edilmez.

Kaleciye verilecek bir pas bir gol durumu olarak kabul edilmez ve penaltı atışı verilmez.

19) Oyunla ilgili olarak yapılan bir faul nedeniyle bir ceza verildiğinde (ceza kartı gösterilmesi)

20)  Bir oyuncu oyunu geciktirdiğinde (924)

Buna bir oyuncunun zaman kazanmak için sahada veya kale yakınında rakibinin topa doğru bir şekilde ulaşamayacağı bir yerde ve şekilde durması dahildir. Bir işlem yapmadan önce oyuncu mümkünse ikaz edilmelidir.

508 Penaltı atışı (806)

1) Penaltı atışı gerektiren bir suç işlendiği zamana suçsuz takıma penaltı vuruşu verilir.

Gecikmiş bir penaltı veya penaltı gerektiren bir suç nedeniyle bir takıma penaltı vuruşu verildiğinde, penaltı vuruşuyla ilgili penaltı kuralları da geçerli olacaktır.

2) Penaltı vuruşu orta noktadan yapılacaktır.

3) Penaltı vuruşunu yapan oyuncu ve savunmadaki kaleci dışındaki tüm oyuncular tüm penaltı atışı süresi boyunca kendilerine ait oyuncu değiştirme alanında bulunacaktır. Penaltı atışı başlarken kaleci kale çizgisinde bulunacaktır.

Kaleci bir saha oyuncusuyla değiştirilemez. Penaltı vuruşu sırasında kaleci bir hata taptığı takdirde, yeni bir penaltı atışı verilir ve verilen penaltı vuruşu da yapılır. Penaltı vuruşu sırasında hatalı takımın bir diğer oyuncusu bir hata yaptığı takdirde, yeni bir penaltı verilir ve bu hata oyuna sabotaj olarak kabul edilir.

4)  Penaltı vuruşunu yapan oyuncu topla sınırlı sayıda oynayabilir, ancak top bütün penaltı atışı sırasında ileri doğru hareket etmelidir. Kaleci topa dokunduğu anda penaltı atışını yapan oyuncu penaltı atışı sırasında tekrar topa dokunamaz.

Oyun süresi penaltı atışının tamamı boyunca durdurulacaktır. İleri doğru hareket orta çizgiden uzağa doğru hareket anlamındadır. Top kalenin ön yüzüne vurduğu ve kale çizgisini geçtiği takdirde, gol verilecektir. Top penaltı atışının başlangıcında geri çekilirse, penaltı atışı durdurulup tekrar başlatılacaktır.

5) Penaltı atışıyla ilgili olarak 2 dakikalık bir oturma cezası verildiği takdirde, bu 2 dakikalık oturma cezası ancak penaltı atışı golle sonuçlanmadığı takdirde maç kayıtlarına geçecektir.

Cezalı oyuncu penaltı atışı sırasında ceza sırasında oturacaktır.

509  Gecikmeli penaltı atışı (807)

1) Gecikmeli penaltı atışı suçsuz takım penaltı gerektiren bir suçtan sonra hala topu kontrol ediyorsa ve bir gol durumu hala devam etmekteyse uygulanacaktır.

Bir gecikmeli penaltı veya durumunda veya penaltı gerektiren bir hata nedeniyle gecikmeli penaltı atışı verildiği takdirde, penaltı vuruşuyla ilgili penaltı kuralları da geçerli olacaktır. Gecikmeli penaltı atışı halen devam etmekte olsa bile, penaltı gerektiren bir hata nedeniyle gecikmeli bir penaltı atışı ortaya çıkabilir.

2)  Gecikmeli bir penaltı suçsuz takıma yaptığı atağa gol pozisyonu sona erinceye kadar devam etme şansı verilmesi anlamındadır.

Gecikmeli penaltı atışı maçta devre bittikten sonra hala yapılacaktır. Suçsuz takım Gecikmeli penaltı atışını doğru şekilde yapıp gol atarsa, gol sayılacak ve penaltı atışı iptal edilecektir.

510  Penaltı atışı gerektiren suçlar

1) Savunan takımın bir serbest vuruş veya penaltı gerektiren bir suç işlemesi nedeniyle bir gol pozisyonu kesildiği veya oluşması önlendiği zaman (ilgili faul kartı)

Gol pozisyonunun ne olduğuna hakem karar verecektir. Kale alanındaki faul yapılması otomatik olarak penaltı verilmesine neden olmayacaktır.

Savunan takım bir gol durumunda kaleyi bilerek yerin oynatırsa veya sahada bilerek fazla adam oynatırsa daima bir penaltı atışı verilecektir. Rakip takımın doğrudan kaleye gönderilen bir serbest vuruşu sırasında savunma yapan takımın bir oyuncusu kaleci veya kale sahasında ise, veya kale normalde olması gereken yerden başka yere oynatılırsa daima penaltı atışı verilecektir.

6 CEZALAR

601 Cezalar hakkında genel yönetmelikler

1) Ceza gerektiren bir suç yapıldığında suçlu cezalandırılacaktır.

Hakem suçluyu gösteremediği veya suç takım kadrosunun bir üyesi tarafından yapıldığı takdirde, takım kaptanı halen cezalı olmayan bir saha oyuncusu seçerek penaltıyı kullandıracaktır. Takım kaptanı bunu yapmayı reddettiği veya ceza aldığı takdirde, oyuncuyu hakem seçecektir. Verilen tüm cezalar maç kayıtlarına zaman, oyuncu sayısı, ceza cinsi ve ceza nedeniyle birlikte girilecektir. Ceza oyunla ilgili olarak verilmişse, suçsuz takıma bir serbest vuruş verilecektir. Ceza oyunla ilgili olmayan bir nedenle verildiği takdirde,  oyun bir başlatma vuruşuyla devam edecektir. Ceza bir ara sırasında yapılan bir suç nedeniyle verilmişse, oyun aranın neden verildiğine göre devam edecektir. Cezalı bir takım kaptanı, hakemler kendisiyle konuşmadıkça hakemlerle konuşma hakkını kaybeder.

2)  Cezalı bir oyuncu tüm ceza süresi boyunca cezalı sırasında oturacaktır.

Tüm cezalar maçın bitiminde sona erecektir. Normal ceza süresi içinde sona ermeyen cezalar uzatma süresinde de devam edecektir. Cezalı bir oyuncu, sekreterlik ve ceza sıralarının sahanın oyuncu değiştirme alanları tarafında olması durumu hariç, orta çizginin kendi takımına ait olan tarafında kalacaktır. Normal oyun süresinde cezalı bir oyuncu bir ara sırasında ceza sırasını terk edebilir. Cezalı oyuncu normal oyun süresi ile uzatma süresi arasındaki arada ceza sırasını terk edemez. Cezalı bir oyuncu istenen aralara katılamaz. Ceza süresi biten bir oyuncu, takımına verilen cezalar imkansız kılmadıkça veya sona eren ceza kişisel bir ceza olmadıkça, derhal ceza sırasını terk edecektir. Cezası sona eren bir kaleci ceza sırasını bir sonraki araya kadar terk etmeyecektir.

Sakatlanan cezalı bir oyuncunun yerine hakem cezalı olmayan bir diğer saha oyuncusu ceza sırasına gidebilir. Her iki oyuncu da maç kayıtlarına, fiilen ceza verilen oyuncu sayısı parantez içine yazılarak geçirilecektir. Sakatlana oyuncu ceza süresi bitmeden sahaya geri döndüğü takdirde, bir maç cezası verilecektir.

Oyuncunun sahaya erken alınmasından sekreterlik sorumlu ise ve bu hata normal ceza süresi bitmeden önce fark edildiği takdirde, oyuncu caza sırasında kalmaya devam edecektir. İlave ceza süresi verilmeyecek ve oyuncu normal ceza süresinin sonunda sahaya geri dönecektir

3) Bir kaleci bir yada daha fazla 2-dakikalık sıra cezası aldığı takdirde, takım kaptanı cezayı çekmesi için halen cezalı olmayan bir saha oyuncusu seçecektir.

5 adet sıra cezası veya kişisel ceza alan bir kaleci cezayı kendisi çekecektir.

Bir kaleci ceza süresi içinde  bir yada daha fazla 2-dakikalık sıra cezası,  5 adet sıra cezası veya kişisel ceza aldığı takdirde, cezayı kendisi çekecektir

Kaleci cezayı kendisi çekerken yedek kaleci bulunmaması halinde, takıma doğru donatılmış bir kaleci hazırlamak için maksimum 3 dakika verilecek, ancak bu süre ısınmak için kullanılmayacaktır. Yeni kaleci maç kayıtlarına girilecek ve değişme saati not edilecektir. Ceza süresi bittiğinde, kaleci sahaya ancak ara verildiğinde geri dönecektir. Bu nedenle, takım kaptanı ceza sonunda sahaya geri dönebilmesi için ceza sırasına gitmek üzere daha halen cezalı olmayan bir saha oyuncusu seçecektir. Hakemler sekreterlikle birlikte ceza süresi oyun sırasında sona eren kalecinin oyun biter bitmez ceza sırasını terk etmesine yardımcı olacaktır. 

4)  Ceza süresi oyun süresine senkronize edilecektir.

602  Sıra cezası

1) Bir sıra cezası takımı etkileyeceğinden cezalı oyuncu cezalıyken sahaya alınmayacaktır.

2)  Oyuncu başına birden fazla ve Takım başına ikiden fazla sıra cezası aynı anda ölçülemez.

Tüm sıra cezaları verildikleri sırayla ölçülecektir. Cezası ölçülemeyen bir oyuncu cezası başladığın andan itibaren ceza sırasında kalacaktır. Helen bir sıra cezası olan bir takıma aynı anda birden fazla ceza verildiği takdirde, hangi cezanın ilk olarak ölçüleceğine takım kaptanı karar verecektir. Bu durumda, daha kısa sıra cezaları uzunlardan daha önce ölçülecektir. Gecikmeli bir penaltı atışı sırasında takım bir daha sıra cezası aldığı takdirde, takıma ilk verilen sıra cezası önce ölçülecektir.

3)  İkiden fazla oyuncusunun sıra cezası aldığı bir takımın hala sahada dört oyuncuyla oynama hakkı bulunacaktır.

Takım ölçülecek ancak bir sıra cezası kalıncaya kadar dört oyuncuyla oynamaya devam edecektir. Sıra cezası bundan önce sona eren bir oyuncu, oyuna ara verilinceye kadar veya, daha önce olması halinde, diğer sıra cezaları da sona ererek takımının ölçülecek bir tek sıra cezası kalıncaya kadar ceza sırasında kalacaktır. Bir takımdaki tüm oyuncular ceza sırasını sıra cezalarının bittiği sırayla terk edecek, ancak sahada kaç oyuncunun bulunabileceğiyle ilgili kurallara her zaman uyulacaktır. Hakemler sekreterlikle birlikte ceza süresi oyun sırasında sona eren kalecinin oyun biter bitmez ceza sırasını terk etmesine yardımcı olacaktır.

4) Sıra cezası olan bir oyuncu ceza gerektiren diğer suçlar işlediği takdirde, tüm cezalarını arka arkaya çekecektir.

Bu durum ilk ceza süresi başlamış olsa da olmasa da geçerlidir. Bir sıra cezası başlamışsa ve aynı oyuncu bir daha ceza almışsa, ilk cezanın ölçülmesi bundan etkilenmeyecek ve yeni ceza çekildiğinde bırakıldığı yerden devam edecektir.

Arka, arkaya terimi oyuncunun ilk cezası sona erdiği veya bittiği anda, takımın ilk oyuncunun sıra cezaları arasında verilmiş ve henüz ölçülmemiş diğer sıra cezaları olmadığı sürece, bir sonraki cezanın ölçülmeye başlaması anlamındadır.

Aynı oyuncuya sınırsız sayıda sıra cezası verilebilir. Bir oyuncu kişisel bir ceza aldığı takdirde, kişisel cezanın ölçümü başlamadan önce tüm diğer sıra cezalarının sona ermesi veya bitmesi gereklidir.

Kişisel cezalı bir oyuncu bu sırada bir de sıra cezası aldığı takdirde, geri kalan kişisel cezanın ölçümü sıra cezasının hemen ölçümü yapılıp ceza süresi sona erinceye veya bitinceye kadar ertelenecektir. Takım kaptanı sıra cezası sonunda sahaya geri dönebilmesi için ceza sırasına gitmek üzere daha halen cezalı olmayan bir saha oyuncusu seçecektir. Cezalı bir oyuncu maç cezası gerektiren bir suç işlediği takdirde, maç cezalarıyla ilgili kurallar da uygulanacaktır.   

603   2 dakika Sıra cezası

1) Rakip takım ölçülmekte olan 2 dakikalık bir sıra cezası sırasında gol attığı takdirde, rakip takım sahada daha az oyuncuyla oynamıyorsa veya takımlar eşit güçle oynamıyorsa, ceza sona erecektir. 

Gol gecikmeli bir penaltı veya penaltı gerektiren bir suç nedeniyle penaltı atışı sonucu kaydedildiği takdirde ceza bitmeyecektir. 2 dakikalık ceza bir penaltı atışı veya gecikmeli penaltı atışıyla ilgili olarak verildiği takdirde, penaltı atışlarıyla  ilgili ceza kuralları da uygulanacaktır.    

2)  Bir takımın birden fazla 2 dakikalık sıra cezası olduğu takdirde, bunlar verildiği sırayla sona erecektir.

604  Gecikmeli ceza

1) Her türlü sıra cezası, maç cezaları dahil, geciktirilebilir. Gecikmeli ceza, suçsuz takım cezayı gerektiren bir suçtan sonra hala topu kontrol ediyorsa verilecektir. Bir gol durumu gelişmekte olmadığı sürece, bir defada ancak bir ceza geciktirilebilir ve bu durumda ikinci bir ceza da geciktirilebilir.   

Bir penaltı atışı veya gecikmeli penaltı atışıyla ilgili olarak bir yada daha fazla gecikmeli ceza verildiği takdirde, penaltı atışlarıyla  ilgili ceza kuralları da uygulanacaktır

2)  Gecikmeli ceza suçsuz takıma yaptığı atağa suçlu takım topun kontrolünü ele geçirinceye kadar veya oyuna ara verilinceye kadar devam etme şansı verilmesi anlamındadır.

Gecikmeli bir ceza durumunda suçsuz takıma kalecisini bir saha oyuncusuyla değiştirerek hücuma devam etme fırsatı verilecektir. Gecikmeli ceza devre veya maç sonundan sonra bile uygulanacaktır. Gecikmeli ceza suçlu takım topu alıp kontrol ettiği için uygulanıyorsa oyun başlama vuruşuyla devam edecektir.

Suçsuz takımın gecikmeli cezayı yapıcı hücum için kullanması gerekir. Hakemler takımın sadece vakit geçirmeye çalıştığını düşündüğü takdirde, oyuncular uyarılacaktır. Takım hala saldırmadığı takdirde oyun durdurulur ve gecikmeli ceza uygulanarak oyuna başlama vuruşuyla devam edilir.

Gecikmeli ceza bir kesinti nedeniyle uygulanıyorsa, oyun kesintinin nedenine göre devam edecektir.

Gecikmeli bir ceza sırasında suçsuz takım doğru bir gol attığı takdirde, bu gol sayılacak ve takıma son verilen 2 dakikalık sıra cezası uygulanmayacaktır. Diğer cezalar bundan etkilenmeyecektir.

Suçlu takım gecikmeli bir ceza sırasında gol attığı takdirde, gol sayılmayacak ve oyuna başlama vuruşuyla devam edilecektir. Suçsuz takım bir gol attığı takdirde, gol sayılacaktır.

605  2 dakika sıra cezasına yol açan suçlar

1) Bir oyuncunun ciddi bir avantaj yakalamak için veya topa erişmeye hiç şansı yokken rakibine veya rakibinin sopasına vurması, bloke etmesi, kaldırması, tekme atması veya tutması (901, 902, 903, 910, 912)

2) Bir oyuncunun ayağıyla veya sopasıyla bel seviyesinin üstünde top oynaması  (904, 913)

Bel seviyesi olarak ayakta duran bir oyuncunun bel yüksekliği kabul edilir.

3) Bir oyuncu sopasıyla tehlikeli bir şekilde oynarsa

Buna sopayı ileri veya geri kontrolsüz şekilde savurmak veya sopayı rakibin kafasının üstüne, rakip için tehlikeli veya rahatsız edici olacak şekilde kaldırmak dahildir.

4)  Bir oyuncunun rakibini çite veya kale sahasına ittirmesi (907)

5)  Bir oyuncunun rakibine sarılması veya çelme atması (909)

6) Bir takım kaptanı bir kancanın ölçülmesini istemesi ve ölçümün doğru çıkması (faul işareti yok)

Cezayı takım kaptanı çekecektir

7) Bir saha oyuncusunun oyuna sopasız katılması (faul işareti yok)

Buna geçici olarak saha oyuncusu kabul edilen kaleciler dahil değildir.

8)  Bir saha oyuncusunun takımına ait oyuncu değiştirme alanından farklı bir yerden bir sopa alması (faul işareti yok)

9)  Bir saha oyuncusu kırık veya düşen sopasını sahadan alarak oyuncu değiştirme alanına götürmemesi

Oyuncunun sadece sopanın açıkça görülebilen parçalarını kaldırması gereklidir

10)  Bir oyuncunun kasıtlı olarak topu kontrol etmeyen bir rakibini engellemeye çalışması (911)

Bir oyuncu daha iyi bir pozisyon almaya çalışırken geri, geri rakibine çarpması veya rakibin gitmek istediği yöne gitmesini önlemesi halinde sadece serbest vuruş verilecektir. 

11)  Bir oyuncunun kalecinin vuruşunu aktif olarak engellemesi (915)

Bu durum oyuncu kale alanı içinde veya kaleciye, kalecinin topu kontrol ettiği noktadan ölçülerek, 3 metreden daha yakın ise faul sayılacaktır.Aktif olarak terimi kaleciyi yanlara doğru takip etmek veya sopayla topa ulaşmaya çalışmak anlamındadır.

12)  Bir oyuncunun taç atışı veya serbest atış sırasında 3 m kuralını çiğnemesi

Rakipler doğru pozisyona gelmeye çalışırken taç atışı veya serbest atış yapıldığı takdirde bir işlem yapılmayacaktır. Bir takım doğru olmayan bir mesafede baraj kurarsa sadece bir oyuncu ceza alacaktır.

13)  Bir oyuncunun topu yerde yatarken veya otururken durdurması veya oynaması

Buna iki diz veya, sopayı tutan el hariç, bir el yerdeyken topu durdurması veya oynaması dahildir

14)  Bir oyuncunun topu elle, kolla veya kafayla durdurması veya oynaması

15)  Yanlış bir oyuncu değişikliği yapılması (922)

Yeni bir oyuncu sahaya girmeden önce çıkan oyuncunun çitin üstünden geçmiş olması gerekir. Durum birbirine yakınsa, sadece oyunun etkilenmesi halinde işlem yapılacaktır. Oyu durdurulduğunda oyucu kendi değiştirme alanında değilken oyuncu değiştirilmesi de yanlış değiştirme sayılır. Sadece sahaya gire oyuncu ceza alacaktır.

16)  Bir takımın sahada fazla oyuncuyla oynaması (922)

Sadece bir oyuncu ceza alacaktır

17)  Cezalı oyuncu:

Cezası sona ermeden veya bitmeden ve sahaya girmeden ceza sırasını terk ederse;

Cezası sona erdiğinde ceza sırasını terk etmeyi reddederse;     

Oyuna ara verildiğinde cezası sona ermeden veya bitmeden  sahaya girerse (925)

Sekreterlik bu durumu hakemlere en kısa zamanda bildirecektir. Cezası sona eren bir oyuncu, takımına verilen cezalar ceza sırasını terk etmesini imkansız kılıyorsa, ceza sırasını terk etmeyecektir. Cezası sona eren bir kaleci bir sonraki araya kadar ceza sırasını terk etmeyecektir.

Cezalı bir oyuncu oyun sırasında sahaya girerse, bu durum oyunu sabote etmek sayılacaktır. 

18)  Bir oyuncu serbest vuruşa yol açan tekrarlı hatalar yaparsa (923)

Buna hem kısa hem uzun süreler dahildir

19)  Bir takım serbest vuruşa yol açan tekrarlı hatalar yaparak oyunu sistematik şekilde durdurursa (923)

Buna bir takımın kısa bir süre içinde bir çok küçük hata yapması dahildir. En son hatayı yapan oyu7ncu ceza alacaktır.

20)  Bir oyuncunun oyunu kasıtlı olarak geciktirmesi (924)

Buna suçlu takımın bir oyucusunun oyun durmuşken topa vurması veya alıp götürmesi, topu çite veya kaleye doğru kasıtlı olarak bloke etmesi veya topa bilerek zarar vermesi dahildir.

21) Bir takımın oyunu sistematik olarak geciktirmesi (924)

Hakemler bir takımın oyunu geciktirmek nedeniyle ceza almasının yakın olduğunu düşündüğü takdirde, bir işlem yapmadan önce, mümkünse, takım kaptanını uyaracaktır. Takım kaptanı cezayı çekmesi için halen cezalı olmayan bir oyuncu seçecektir.

22)  Takımın bir oyuncusu veya takım kadrosundan biri hakemin kararını protesto ederse veya antrenörlük rahatsız edici yada yanlış şekilde yapılıyorsa (925)

Buna takım kaptanının devamlı ve sebepsiz olarak hakemin kararlarını sorgulaması dahildir. Hakemin kararını protesto etmek ve rahatsız şekilde antrenörlük yapmak anlık olarak kabul edilir ve sportmenliğe aykırı davranışa kıyasla küçük suçlardır.

Bu duruma takım kadrosunun bir üyesinin hakemin izni olmadan sahaya girmesi de dahildir. Hakem bir işlem yapmadan önce, mümkünse, takım kadrosu üyesini uyaracaktır

23)  Bir kaleci, hakemlerin çağrısına rağmen kaleyi tekrar doğru yerine koymazsa (925)

Mümkün olan ilk fırsatta kaleyi doğru yerine koymak kalecinin sorumluluğudur.

24)  Bir oyuncu hakemlerin çağrısına rağmen kişisel donanımlarını düzeltmezse (faul kartı yok)

25)  Bir oyuncu yanlış giysi giyiyorsa (faul kartı yok)

Buna giysilerde kayıp kısımlar ve takım kaptanının kol bandındaki kusurlar dahildir. Giysilerle ilgili kusurlar için bir maçta takım başına sadece bir ceza verilecektir. Kusurlu giysilerle ilgili tüm diğer olaylar idari makama bildirilecektir.

26)  Bir kalecinin oyuna kusurlu giysilerle katılması (faul kartı yok)

Kaleci istemeden yüz maskesini kaybederse, oyun durdurulur ve başlama vuruşuyla devam edilir.

27)  Yanlış numaralı bir oyuncunun maça katılması (faul işareti yok)

Maç kayıtları düzeltilecektir. Yanlış numaralamayla ilgili kusurlar için bir maçta takım başına sadece bir ceza verilecektir. Bu kusurla ilgili tüm diğer olaylar idari makama bildirilecektir.

606  5 dakika sıra cezasına yol açan suçlar

1) Bir saha oyuncusu sopasıyla hırçın ve tehlikeli vuruşlar yaparsa (901).

Buna oyuncunun sopasını rakibinin kafasının üstüne kaldırması ve rakibin darbe alması dahildir.

2) Bir saha oyunsunun sopasını rakibin vücudunu yakalamak için kullanması (906)

3)  Bir oyuncunun topa vurmak veya vurmaya çalışmak için sopasını veya diğer donanımlarını saha içinde fırlatması (909)

4) Bir oyuncunun kendisini rakibinin üstüne atması veya hırçın bir şekilde rakibine daldırması (909)

5) Bir oyuncunun rakibini çiye veya kaleye doğru çelmelemesi, ittirmesi veya düşürmesi (909)

6) Bir oyuncunun her biri 2 dakikalık sıra cezası gerektiren tekrarlı kusurlar yapması

5 dakikalık sıra cezası 2 dakikalık sıra cezasının yerini alır. Kusurlar benzer olacaktır.

608  Kişisel ceza

1)  Kişisel bir ceza ancak bir sıra cezasıyla ilişkili olarak verilebilir ve sadece sıra cezası sona erdikten yada bittikten sonra ölçülebilir. Sınırsız sayıda kişisel ceza aynı anda ölçülebilir.

Kişisel cezalı bir oyuncu bu sırada bir de sıra cezası aldığı takdirde, geri kalan kişisel cezanın ölçümü sıra cezasının hemen ölçümü yapılıp ceza süresi sona erinceye veya bitinceye kadar ertelenecektir. Takım kaptanı sıra cezası sonunda sahaya geri dönebilmesi için ceza sırasına gitmek üzere daha halen cezalı olmayan bir saha oyuncusu seçecektir

2)  Kişisel ceza sadece ilgili oyuncuyu etkileyecektir ve bu nedenle, ceza sırasında sahada başka bir oyuncu bunun yerini alabilir.

Takım kaptanı sıra cezası sonunda sahaya geri dönebilmesi için ceza sırasına gitmek üzere daha halen cezalı olmayan bir saha oyuncusu seçecektir. Ceza süresi dolduğunda oyuncu oyuna ara verilinceye kadar sahaya girmeyecektir. Hakemler sekreterlikle birlikte ceza süresi oyun sırasında sona eren oyuncunun  oyuna ara verildiğinde hemen ceza sırasını terk etmesine yardımcı olacaktır. Kişisel bir ceza verilen bir takım kadrosu üyesi maçın sonuna kadar izleyici standına gönderilecek ve takım kaptanı sıra cezasını çekmesi için ceza almamış bir oyuncu seçecektir.

609  10 Dakika Kişisel ceza

1)  Rakip takım 10 dakikalık kişisel ceza sırasında gol attığı takdirde, ceza sona ermeyecektir.

610  2 dakika sıra cezası + 10 Dakika Kişisel ceza yol açan suçlar

1)  Bir oyuncu veya takım kadrosu üyesi sportmenliğe yakışmayan bir davranıştan suçlu bulunursa (925)

Sportmenliğe yakışmayan bir davranış sözü hakemlere, oyunculara, takım kadrosuna, görevlilere veya izleyicilere karşı hakaret edici veya adil olmayan bir şekilde davranmak yada hakemleri aldatıcı sahte hareketle yapmak anlamındadır. Bunlara çite veya kaleye kasten tekme atmak, yıkmak veya vurmak ta dahildir.

Bir arada veya oyuncu değiştirme alanında bile sopayı veya diğer donanımları fırlatmak

611  Maç cezası

1) Maç cezası alan bir oyuncu veya takım kadrosu üyesi derhal soyunma odasına girer ve artık maçta yer alamaz.

Düzenleyen takım suçluların soyunma odasına gitmesini ve, olası uzatma süreleri ve penaltı süreleri dahil, geri kalan maç süresi boyunca tekrar izleyicilerin arasına veya sahaya dönmemelerini sağlamaktan sorumludur. Tüm maç cezaları rapor edilecektir.

Normalde maç cezasına yol açan ve maçtan önce yada sonra işlenen suçlar rapor edilecek, ancak sıra cezası verilmeyecektir. Yanlış donanım durumu hariç (ki bu durum ilgili oyuncu tarafından düzeltilecek ve sonra maça başlayabilecektir), maç cezasına yol açan ve maçtan önce işlenen suçlar suçlunun olası uzatma süreleri ve penaltı süreleri dahil, maça katılmamasıyla sonuçlanacaktır.

2)  Bir maç cezasını daima 5 dakikalık bir sıra cezası izleyecektir.

Takım kaptanı maç cezası alan oyuncu veya takım kadrosu üyesiyle ilgili sıra cezasını veya diğer sıra cezalarını çekmek üzere, ceza alamamış bir saha oyuncusu seçecektir. Maç cezası alan bir oyuncunun olası kişisel cezaları bitecektir.

612  Maç Cezası 1

1) Maç cezası 1 maçın gerisini oynamamakla sonuçlanacak ve oyuncu için başka ceza verilmeyecektir.

613 Maç Cezası 1’e yol açan suçlar

1) Bir oyuncunun onaylı olmayan veya fazla geniş kancalı bir sopa kullanması;

Kalecinin onaylı olmayana bir yüz maskesi kullanması (faul kartı yok)

2)  Maç kayıtlarında bulunmayan bir oyuncu veya takım kadrosu üyesinin maça katılması (faul kartı yok)

3) Ceza sırasında yerine başkası koyulan sakat bir oyuncunun ceza süresi bitmeden oyuna katılması (faul kartı yok)

4) Bir Oyuncu devamlı veya tekrarlı olarak  sportmenliğe yakışmayan bir davranıştan suçlu bulunursa

Maç cezası 2 dakika sıra cezası + 10 dakika kişisel cezanın yerini alacak, fakat arkasından yine 5 dakika sıra cezası gelecektir. Devamlı terimi aynı sırayla veya ikinci defa tekrarlama anlamına gelecektir.

5) Bir oyuncunun sinirlenerek sopasını veya diğer donanımlarını kırması

6) Bir oyuncunun kişisel saldırı veya çirkin davranıştan suçlu bulunması

Buna kasıtlı ve tahrik olmaksızın yapılan  tehlikeli, şiddetli ve sportmenliğe yakışmayan davranışlar dahil olacaktır.

614  Maç Cezası 2

1) Maç cezası 2 aynı yarışmada bir sonraki maçta oynamamakla sonuçlanacaktır.

615 Maç Cezası 2’ye yol açan suçlar

1) Bir oyuncu veya takım kadrosu üyesinin ittirip kaktırma katılması (909)

İttirip kaktırma yumruk veya tekme atılmayan ve katılan oyuncuların ayırma gayretlerine uyduğu daha hafif bir kavga cinsidir.

2)  Bir oyuncunun 5 dakika gerektiren sıra cezası gerektiren bir suçu aynı maçta ikinci defa tekrarlaması (923)

Maç cezası ikinci 5  dakikalık sıra cezanın yerini alacak, fakat arkasından yine 5 dakika sıra cezası gelecektir

3) Bir takım kadrosu üyesi devamlı veya tekrarlı olarak  sportmenliğe yakışmayan bir davranıştan suçlu bulunursa (925)

Maç cezası 2 dakika sıra cezası + 10 dakika kişisel cezanın yerini alacak, fakat arkasından yine 5 dakika sıra cezası gelecektir. Devamlı terimi aynı sırayla veya ikinci defa tekrarlama anlamına gelecektir

4)  Donanımı ölçülmek üzere olan bir oyuncunun tam ölçüm öncesi donanımı düzeltmeye çalışması (925)

5)  Bir oyuncu veya takım kadrosu üyesinin niyeti açıkça oyunu sabote etmek olana bir suç işlemesi

Buna aşağıdakiler dahildir:

Cezalı bir oyuncunun cezası dolmadan veya bitmeden oyun sırasında sahaya girmesi, Sahaya oyuna  bir ara verildiğinde girilmesi 2 dakika sıra cezası alacaktır. Eğer oyuncunun sahaya erken girmesinden sekreterlik sorumlu ise ve bu hata normal ceza süresi içinde fark edildiği takdirde, oyuncu ceza sırasına geri dönecektir. İlave ceza süresi verilmeyecek ve norma ceza süresi dolduğunda sahaya geri dönecektir. Hata normal ceza süresi bittikten sonra fark edilirse hiçbir işlem yapılmayacaktır. Cezası dolan bir oyuncu, rakamsal durum sahaya geri dönmesine izin vermediği halde geri dönerse bu, duruma göre, “fazla oyuncuyla oynama “ olarak kabul edilebilir.

Her hangi bir takımın bir penaltı atışı sırasında oyuncu değiştirme (yedek oyuncu) alanında yaptığı suçlar,

Oyun sırasında yedek oyuncu alanından donanılar atılması,

Oyuncu değiştirme sürecinde olmayan bir oyuncunun yedek oyuncu alanından oyuna katılması veya katılmaya çalışması,

Bir oyuncunun aynı oyuna kaleci olarak katıldıktan sonra saha oyuncusu olarak katılması,

Bir takımın kasıtlı olarak sahada fazla oyuncu oynatması.

6)  Bir saha oyuncusunun kusurlu sopa kullanmaya devam etmesi veya takviyeli yada uzatılmış sopa kullanması (faul kartı yok)

616  Maç Cezası 3

1) Maç cezası 3 aynı yarışmada bir sonraki maçta oynamamakla oynamamak idari makamın karar vereceği diğer cezalarla sonuçlanacaktır.

1) Bir oyuncu veya takım kadrosu üyesinin bir kavgaya karışması (909)

Bir oyuncu yumruk veya tekme kullandığı takdirde kavgaya karışmış kabul edilecektir

2) Bir oyuncu veya takım kadrosu üyesinin zalim bir suçtan suçlu bulunması

Buna rakibine sopayı veya diğer donanımları fırlatmak dahildir

3) Bir oyuncu veya takım kadrosu üyesinin terbiyesizce konuşması

Terbiyesizce konuşma hakemlere, oyunculara, oyun kadrosuna, görevlilere ve izleyicilere hakaret etmek anlamındadır.

618  Bir penaltı vuruşuna ilişkin cezalar

1) Penaltı cezası alması gereken bir suç nedeniyle verilen bir penaltı atışı golle sonuçlanırsa, sadece penaltı vuruşuna yol açan ceza etkilenecektir.

Buna gecikmeli penaltı atışı da dahildir. Bir penaltı atışı 2 dakika sıra cezası gerektiren bir suç için verildiği takdirde, penaltı atışı golle sonuçlanırsa ceza kaldırılacak, ancak tüm diğer tip cezalar uygulanacaktır. Gecikmiş bir penaltı atışı sırasında suçlu takım penaltı atışı gerektiren bir suç daha işlerse, ikinci suçun penaltı atışını gerektiren suç olduğu kabul edilecektir. Penaltı atışı kalecinin yaptığı bir suç nedeniyle durdurulduğu takdirde, kalecinin bu suçu yeni bir penaltı atışı nedeni olarak kabul edilecektir.

2) Penaltı cezası alması gerekmeyen bir suç nedeniyle verilen bir penaltı atışı golle sonuçlanırsa, başka hiçbir ceza etkilenmeyecektir.

7  GOLLER

701  Kabul edilen (İzin Verilen) Goller

1) Bir gol doğru atıldığı ve santrada bir başlatma vuruşuyla teyit edildiği zaman kabul edilmiş sayılacaktır.

Kabul edilen tüm goller maç kayıtlarına zamanı ve atanlarla yardım edenlerin numaraları ile birlikte geçecektir. Yardım eden oyuncular aynı takımda oynayan ve golün atılmasında doğrudan rol oynayan oyunculardır. Gol başına sadece bir yardımcı not edilecektir. Uzatma sırasında veya bir devre yada maçın bitiminden sonra penaltıdan atılan bir gol başlatma vuruşuyla teyit edilmeyecek, fakat her iki hakem de orta noktayı gösterdiğinde kabul edilmiş sayılacak ve maç kayıtlarına işlenecektir.

2)  Kabul edilen bir gol reddedilemez

Bir hakem kabul edilen bir golün yanlış olduğundan eminse, bu gol rapor edilecektir.

702 Doğru atılan goller

1) Topla sopasıyla doğru bir şekilde oynayan bir oyuncunun, saldıran takımın golle ilgili olarak veya hemen öncesinde serbest vuruş veya penaltı gerektiren bir suç işlemeksizin, attığı topun tamamının kale çizgisini önden geçmesi gerekir. 

Buna aşağıdakiler dahildir:

Savunan takımın bir oyuncusunun kaleyi yerinden oynatması ve top kale çizgisini önden direk işaretlerinin arasından ve üst direğin sanal pozisyonunun altından geçerse;

Kendi kendine gol atılırsa. Kendi kendine atılan gol savunmanın sopasına veya vücuduna çarparak girdiğinde kabul edilir;

Suçsuz takım gecikmeli bir penaltı atışı sırasında kendine gol atarsa, gol kabul edilir. Kendi kendine atılan gol “OG” olarak not edilir.

2) Savunan takımın bir oyuncusu topu sopasıyla veya vücuduyla yönlendirip topun tamamının kale çizgisini önden geçmesi, veya saldıran takımın bir oyuncusunun, saldıran takımın golle ilgili olarak veya hemen öncesinde serbest vuruş veya penaltı gerektiren bir suç işlemeksizin, istemeyerek topu vücuduyla yönlendirip topun tamamının kale çizgisini önden geçmesi.

Saldıran takımın oyuncusu top kaleye yönlendirilmeden hemen önce topa bilerek ayakla vurduğu takdirde gol sayılmayacaktır. Bir oyuncu gölü yanlış bir sopayla atarsa ve bu hata top kale çizgisini geçtikten sonra farkına varılırsa, gol sayılacaktır.

3)  maç kayıtlarında bulunmayan veya yanlış numaralandırılmış bir oyuncunun bir golle ilişkili  olması

İlişkili golü atmak veya yardımcı olmak anlamındadır

703  Yanlış atılan goller

1) Saldıran takımın golle ilgili olarak veya hemen öncesinde serbest vuruş veya penaltı gerektiren bir suç işlemesi hali.

Buna bir takımın fazla oyuncuyla oynayarak veya cezalı bir oyuncunun sahada attığı gollerle saldıran takımın bir oyuncusunun kaleyi kasıtlı olarak yerinden oynatması durumu da dahildir.

2)  Saldıran takımın bir oyuncusunun topu bilerek vücudunun her hangi bir kısmıyla kaleye  yönlendirip attığı bir gol

Bu bir suç sayılmadığından oyun başlayış vuruşuyla devam edecektir.

3) Topun kale çizgisini bir işaret verildiği sırada veya sonrasında geçmesi

Devre veya maç bitiş düdüğü çalmaya başladığı anda sona ermiştir.

4) Topun kale çizgisini önden geçmeden kaleye girmesi

5) kalecinin topu doğru bir şekilde takip rakip kaleye fırlatması veya tekmeyle atması

Bu bir suç sayılmadığından oyun başlayış vuruşuyla devam edecektir. Topun kaleye girmeden önce başka bir oyuncunun sopasına veya vücuduna çarpması gereklidir.

6) Saldıran takımın bir oyuncusunun topa bilerek tekme vurması ve topun kaleye girmeden önce başka bir oyuncunun sopasına veya vücuduna çarpması

Bu bir suç sayılmadığından oyun başlayış vuruşuyla devam edecektir

7)  Suçlu takım gecikmeli bir ceza gol atarsa

Ceza devam eder ve oyun başlayış vuruşuyla devam eder

8) Topun bir hakemden sekerek doğrudan kaleye girmesi

Ana Bağlantılar
      

Uluslararası Florbol               
Federasyonu


Özel Olimpiyatlar

Hava Durumu
Anlık
Yarın
10° 13° 8°
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam3
Toplam Ziyaret89692
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar5.82125.8446
Euro6.54736.5735